Nieuws

En dit zijn de E-dinges Awards winnaars!

maart 17, 2011  |   nieuws   |   admin  |   0 reacties
En dit zijn de E-dinges Awards winnaars!

Op 18 november 2010 koos de jury uit de 10 laureaten de volgende winnaars:

 • Ithaka vzw met het project PICTA
 • Vzw E-lab Vlaanderen met het project E-lab Vlaanderen
 • KureghemNet/Maks vzw  met het project Creatief Computer Atelier ‘CreaKids’ en ‘CreaSeniors’

Hieronder kunt u de videoclips van de winnaars bekijken.

E-dinges Awards Ithaka vzw

E-dinges Awards vzw E-lab Vlaanderen

E-dinges Awards KureghemNet-Maks vzw

 • Share/Bookmark

Nieuws

Nog 10 kanshebbers voor de E-dinges Awards

juli 03, 2010  |   nieuws   |   Frank De Graeve  |   0 reacties
Nog 10 kanshebbers voor de E-dinges Awards

Het wordt stilaan spannend…

Uit de 62 projecten die werden ingediend voor de E-dinges Awards heeft onze jury namelijk tien laureaten geselecteerd. Uit deze lijst worden uiteindelijk de drie  organisaties of bedrijven gekozen die op 18 november in het Vlaams Parlement een E-dinges Award in ontvangst mogen nemen:

 • Link in de Kabel vzw (met het project ‘Link in de Kabel’)
 • E-Lab Vlaaderen vzw (E-Lab School)
 • EduCentrum vzw / KlasCement (IT huis)
 • Ithaka vzw (Mijn persoonlijke toegangspoort tot de digitale samenleving)
 • Playlane (Fundels)
 • Aifoon vzw (Phonorama)
 • Digibrug Antwerpen (Digipunten Antwerpen)
 • Curieus vzw (KLIK: Aan de slag met het nieuwe internet)
 • JES vzw (C-stick)
 • KureghemNet / Maks vzw (Creatief Computer Atelier: CreaKids en CreaSeniors)

Tijdens hun beoordeling hebben de juryleden vooral gelet op de innovatieve methode(s) die de organisatie of het bedrijf hanteerde, de samenwerking met externe partijen en het resultaat dat men ermee behaald heeft.

Behalve de tien genomineerde projecten waren er volgens de jury nog heel wat andere die blijk gaven van creativiteit, drang naar innovatie en enorme inzet. We wensen ook de mensen van wie de projecten niet werden genomineerd dan ook nog veel succes toe!

Op deze pagina vindt u al wat meer informatie over de laureaten, en links naar hun websites of naar websites waar er nog meer uitleg over te vinden is.

 • Share/Bookmark

Nieuws

E-dinges is overal

mei 12, 2010  |   nieuws   |   Frank De Graeve  |   1 reactie
E-dinges is overal

Via deze website houden we u de komende maanden graag op de hoogte van het verdere verloop van de E-dinges Awards. Daarnaast gebruiken we ook andere kanalen om meer ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief en om de discussie over de digitale kloof en e-inclusie te stimuleren:

- Op Facebook
- Op LinkedIn 
- Op Netlog 
- Op Twitter

Tot binnenkort!

 • Share/Bookmark

Nieuws

Hoe moet het nu verder?

mei 12, 2010  |   nieuws   |   Frank De Graeve  |   0 reacties
Hoe moet het nu verder?

De jury van de E-dinges Awards zal de huidige lijst van 62 ontvankelijk verklaarde projecten beoordelen en reduceren tot een shortlist van tien laureaten. De juryleden zullen bij hun beoordeling van de projecten vooral letten op drie elementen: mogelijke impact, creativiteit en samenwerking.

De digitale kloof is een complex probleem. Vaak zijn er meerdere oorzaken waarom iemand de digitale wereld nog niet in de vingers heeft. Soms komt het door een gebrek aan faciliteiten, maar “onbekend is onbemind” speelt bijvoorbeeld ook wel eens een rol.  Het aanleren of aanscherpen van digitale vaardigheden vraagt daarom een gediversifieerde en creatieve aanpak, specifiek gericht op de doelgroep. Ouderen vergen uiteraard een heel andere benadering dan jongeren, om maar een voorbeeld te geven. Om digitale vaardigheden effectief te kunnen aanleren is het nodig om door te dringen tot de leefwereld van de doelgroep waarmee men werkt. Dat kunnen bijvoorbeeld websites zijn die aansluiten bij de interesse van senioren.

Bovendien gaat de complexiteit en gelaagdheid van de digitale kloof vaak het petje te boven van één organisatie. Samenwerking met andere organisaties om de doelgroep(en) te bereiken en digitale vaardigheden bij te brengen is zeker wenselijk – vaak zelfs noodzakelijk.

In de zomer maken we van elk laureaatproject een korte videoclip waarin het project en de organisatie voorgesteld worden. Deze zichtbaarheid is een van de manieren waarop we de meest veelbelovende projecten willen belonen.

Op 18 november 2010 worden dan eindelijk de winnende projecten bekendgemaakt. De uitreiking van de E-dinges Awards vindt plaats in het Vlaams Parlement. De winnaars ontvangen de prijs uit handen van Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.

 • Share/Bookmark

Nieuws

De jury van de E-dinges Awards gaat aan de slag

mei 12, 2010  |   nieuws   |   Frank De Graeve  |   0 reacties
De jury van de E-dinges Awards gaat aan de slag

Nu de inschrijving voor de E-dinges Awards is afgesloten, kan de driekoppige jury aan de slag om de ingediende 62 projecten grondig te bestuderen. De juryvoorzitter is Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé. Vanuit wetenschappelijke hoek zetelt professor Heidi Vandebosch van de Universiteit Antwerpen in de jury. Tot slot is er ook David Vanlaer, hoofdredacteur van Clickx Magazine.

Carl Decaluwé is sinds juli 1995 onafgebroken Vlaams volksvertegenwoordiger en al vijftien jaar vast lid van de parlementaire commissie Media. Sinds 2004 is hij ondervoorzitter van het Vlaams parlement. Ook Energie en Wonen behoren tot zijn interessevelden. Vóór zijn parlementaire carrière was hij onder meer acht jaar stafmedewerker bij het ACW. Carl genoot een opleiding Economische Geografie aan de Gentse Universiteit. Zijn maatschappelijk engagement omvat ook een zitje in de gemeenteraad van Kortrijk, waar hij woont. Carl is gehuwd en heeft twee volwassen zoons. In zijn schaarse vrije tijd geniet hij vooral van boten in al hun facetten.

Professor Heidi Vandebosch is verbonden aan de onderzoeksgroep MIOS (Media en ICT in Organisaties en Samenleving) van de Universiteit Antwerpen. Zij heeft in het verleden diverse studies uitgevoerd over de digitale kloof en E-inclusie. In opdracht van het IST onderzocht ze bijvoorbeeld de gevolgen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor ouderen en kansarmen. Momenteel gaat haar aandacht vooral uit naar het thema “cyberpesten bij jongeren”. Als experte op dat terrein, maakt Heidi deel uit van het management committee van de Europese COST-actie IS0801 “Cyberbullying ”.

David Vanlaer is de hoofdredacteur van Clickx Magazine, het grootste computerblad van Vlaanderen, dat de meest ingewikkelde onderwerpen uit de wereld van informatica en het internet toegankelijk maakt voor een breed publiek. Daarnaast is David actief als freelance consultant in communicatieconcepten. In het verleden vertoefde hij ondermeer bij Concentra Media en RCA the communication group. Je kunt hem bereiken op david@livid.be en volgen via Twitter.

 • Share/Bookmark

Nieuws

62 kandidaten voor de E-dinges Awards

mei 10, 2010  |   Geen categorie,nieuws   |   Frank De Graeve  |   0 reacties
62 kandidaten voor de E-dinges Awards

Op maandag 26 april hebben we de inschrijvingsperiode voor de E-dinges Awards definitief afgesloten. In totaal kregen we niet minder dan 62 creatieve projecten binnen die in aanmerking komen voor deze awards.

Het grote succes van deze oproep toont aan dat er in Vlaanderen heel wat organisaties oog hebben voor de digitale kloof en hun steentje willen bijdragen om de digitale kloof te helpen overbruggen.

Dat er in Vlaanderen tal van bevolkingsgroepen worstelen met de digitale kloof, blijkt uit de verscheidenheid aan doelgroepen van de ingediende projecten. Dat varieert van jongeren tot laaggeschoolden, kansarmen en gevangenen. De sterkst vertegenwoordigde doelgroepen onder de inzendingen zijn senioren en personen met een mentale of functionele beperking.

De oproep werd verspreid onder een breed gamma aan organisaties: verenigingen, bibliotheken, steden en gemeenten, OCMW’s en zelfs bedrijven. Initiatieven van vzw’s of van steden en gemeenten nemen echter het leeuwendeel van de ingezonden projecten voor hun rekening – samen zijn ze goed voor zowat zeventig procent van het totaal.

De komende weken zullen de ingediende projecten worden geëvalueerd door een driekoppige jury, waarvan we binnenkort de leden zullen bekendmaken. Op 28 juni zullen zij beslissen welke projecten hen het meest hebben bekoord. Hieruit zullen drie winnaars worden gekozen, die hun prijs in ontvangst mogen nemen op donderdag 18 november 2010 in het Vlaams Parlement. De uitreiking van E-dinges Awards vormt de start van het driedaagse evenement E-dinges in het Vlaams Parlement. Daarover hoort u hier later uiteraard meer.

 • Share/Bookmark

Nieuws

De E-dinges Award in de pers

maart 09, 2010  |   nieuws   |   admin  |   0 reacties
De E-dinges Award in de pers

Knack 03/03/2010 – E-dinges Awards bekronen projecten die digitale kloof dichten

De Redactie – E-dinges Awards steunt digitale intiatieven

Plus Magazine 03/03/2010 – E-dinges awards bekronen projecten die digitale kloof dichten.

Skynet Nieuws 03/03/2010 – E-dinges awards bekronen projecten die digitale kloof dichten

Belga press release – E-dinges awards bekronen projecten die digitale kloof dichten

 • Share/Bookmark

Nieuws

De Digitale week 2010

maart 09, 2010  |   nieuws   |   admin  |   0 reacties
De Digitale week 2010

Momenteel is de Digitale Week 2010 halfweg. In heel België wordt een brede waaier aan activiteiten georganiseerd rond ICT en multimedia. Bovendien lanceren verschillende organisaties oproepen om projecten in de kijker te zetten die de digitale kloof dichten. Zo lanceert Telenet Foundation haar 2010 project-oproep om projecten financieel en/of materieel te ondersteunen. De focus ligt hierbij op nieuwe, educatieve of vormende projecten uit heel België gericht op kinderen die binnen het jaar gerealiseerd kunnen worden. Voor meer info, klik hier .

Daar waar de oproep van de Telenet Foundation eerder focust op een project(idee) gericht op kinderen dat steun kan gebruiken voor de verdere uitvoering, focust de oproep van E-dinges Awards op  projecten die nu al in uitvoering zijn of recent afgelopen zijn. De E-dinges Awards oproep staat ook open voor een bredere groep aan digitale kansengroepen.

Links:

 • Share/Bookmark

Nieuws

Persbericht: E-dinges Awards bekronen projecten die digitale kloof dichten

februari 25, 2010  |   nieuws   |   admin  |   0 reacties
Persbericht: E-dinges Awards bekronen projecten die digitale kloof dichten

Brussel, 2 maart 2010

Op donderdag 18 november 2010 worden in het Vlaams Parlement voor het eerst de E-dinges Awards uitgereikt. Deze prijzen zijn een initiatief van het Instituut Samenleving en Technologie (IST), in nauwe samenwerking met Het Vlaams parlement, IBBT, het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG/LINC).

Met de E-dinges Awards willen de organisatoren initiatieven uit Vlaanderen en Brussel in de kijker zetten die de digitale vaardigheden verhogen van mensen die nog weinig vertrouwd zijn met de mogelijkheden van computers, het internet en andere informatie- en communicatietechnologieën. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een laag inkomen of een lage scholingsgraad, kansarmen, andersvaliden, jongeren, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen die beroepshalve niet of zelden met ICT te maken hebben. Door gebrek aan kennis en/of ervaring lopen deze ‘digitale kansengroepen’ een groter risico om buitengesloten te worden uit de digitale samenleving en dus slachtoffer te worden van de digitale kloof.

De E-dinges Awards gaan naar organisaties zoals buurtverenigingen, VZW’s, lokale overheden, OCMW’s, bibliotheken, onderwijs- of onderzoeksinstellingen of bedrijven die de digitale kloof op de meest originele of vernieuwende manier proberen te dichten. Het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement zijn vanaf 2 maart 2010 terug te vinden op www.e-dingesawards.be. Inschrijven kan nog tot 26 april 2010. Daarna zal een jury uit alle inzendingen een shortlist van tien projecten selecteren, waaruit de drie uiteindelijke winnaars worden gekozen. De prijzen worden uitgereikt tijdens E-dinges, een driedaags evenement rond de digitale samenleving, waarover later meer zal worden bekendgemaakt.

“Het hoofddoel van de E-dinges Awards is het sensibiliseren en promoten van goede e-inclusie praktijkvoorbeelden in Vlaanderen en Brussel,” zegt Robby Berloznik, directeur van het Instituut Samenleving en Technologie. “We willen op deze manier duidelijk maken aan de Vlaamse overheid dat er in Vlaanderen en Brussel tal van initiatieven bestaan die inspirerend kunnen zijn voor een meer omvattend en gestructureerd beleid rond de digitale kloof.”

Over IST
Het Instituut Samenleving en Technologie is als autonome instelling verbonden aan het Vlaams Parlement. Het instituut onderzoekt de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, en wil hiermee bijdragen tot de kwaliteit van het maatschappelijk debat en een beter onderbouwd besluitvormingsproces. De maatschappelijke impact van de toenemende digitalisering van onze maatschappij is een belangrijk aandachtspunt.
Meer info: http://www.samenlevingentechnologie.be

Over IBBT
IBBT, het Interdisciplinair instituut voor Breedband Technologie is een onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse regering innovatie binnen ICT stimuleert. De interdisciplinaire teams voerden sinds de oprichting in 2004 al ruim 100 projecten uit met meer dan 300 organisaties. Deze projecten streven naar de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve toepassingen in diverse domeinen, zoals gezondheidszorg, mobiliteit & logistiek, cultuur & media en green ICT.
Meer info: http://www.ibbt.be

Contact voor journalisten:

IST
Lieve Van Damme
Leuvenseweg 86, 1011 Brussel
T: +32 2 552 40 49
M: +32 478 58 60 32
E: lieve.vandamme@vlaamsparlement.be

IBBT
Jothi Blontrock
Gaston Crommenlaan 8 bus 102, B-9050 Gent (Ledeberg)
T: +32 9 331 48 26
M: +32 476 89 50 83
E: jothi.blontrock@ibbt.be

 • Share/Bookmark